Såhär arbetar och tänker jag

Jag arbetar med belöningsorienterade metoder. Det innebär att skapa möjligheter

i träningen där vi ofta belönar hunden. Genom positiv förstärkning lär sig ett djur

snabbt att upprepa beteenden och handlingar som ger fördel. 


All träning baseras på kunskap kring hur hunden lär sig. Vi använder sedan den

kunskapen för att på ett trevligt, respektfullt och etiskt korrekt sätt lära hunden

det vi önskar. För mig är det en självklarhet att vi respekterar hunden och inte

behandlar den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt, varken för kropp eller själ. 


Alla djur (och även vi människor) lär på ett och samma sätt. Genom beteenden som lönar sig 

och som inte lönar sig. Givetvis förekommer det även bestraffningar i inlärning. Man lär sig att 

minska på beteenden genom bestraffning. Det jag menar med bestraffning är att en förväntad belöning uteblir, tex att mattes 

uppmärksamhet försvinner, utebliven godis eller leksak. Något man bör ta ställning till är om man vill lära hunden på ett effektivt och trivsamt sätt eller olustbetonat och invecklat. 


En bestraffning får absolut inte skada eller smärta hunden och inte heller ta skada på relationen mellan hunden och människan. Det är för mig aldrig okej att fysiskt skada hunden. Det är heller inte okej att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden. 


Det är viktigt att i all träning och inlärning utgå ifrån hur hunden uppfattar och upplever situationen. Gå tillbaka till dig själv. Du ska lära dig att dansa på en scen framför massor av människor. För att lära dig dansen krävs massor av upprepningar. Vad föredrar du, att ha roligt under inlärningen eller att läraren hotar dig med pistol? Du skulle mest troligt kunna lära dig dansen under båda förutsättningarna (förutsatt att du har rätt mentala förmåga för att hantera stress). Men vilket sätt skulle du välja? 


Detsamma gäller hundträning. Du kan lära hunden under hot och obehag eller på ett roligt och effektivt sätt. Valet är ditt! Vill du vara den "dominanta packleadern" med en pistol i din hand eller vill du vara en duktig pedagog som är rolig och inspirerande att vara tillsammans med?


Med mig tränar vi utan pistoler och utan hot!Ledarskap är en idivids vilja att följa en annan!

För att få en hund i harmoni

och viljan att följa dig i vått och torrt 

behöver relationen bygga på samarbete, trygghet och beskydd!

FOUR SENSE © 2019

jennifer@foursense.se