GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter. För oss på Four Sense är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Four Sense lagrar, registrerar och använder personuppgifter som du lämnat till oss för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev, beställa tjänster, behandlingar och genomföra köp. Uppgiftinsamling sker via kursanmälan, webbformulär, interaktion via vår hemsida, epost, telefonsamtal, behandlingar och personliga möten. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Four Sense lagrar och behandlar dessa. 


Vi samlar inte in uppgifter om dig ifrån tredje part utan ditt godkännande. Ett exempel är om vi önskar ta del av journalutlåtande från veterinär eller fysioterapeut som en del av din hunds rehabiliteringsplan. 

Vi lämnar heller aldrig ut uppgifter om dig till tredje part utan din tillåtelse. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part i exempelvis reklamsyfte. Vid köp av vissa tjänster, tex beteendeutredning eller behandlingar, kan delgivning av information berörande dig och din hund till tredje part rekommenderas. Det gäller remittering till veterinär, hundfysioterapeut, näringsfysiolog eller liknande. Utlämning av din information sker då i samtycke med dig. Du informeras och får möjlighet att godkänna eller avslå överföringen av dina uppgifter. 


Exempel på personuppgifter som lagras är namn, personnummer, epostadress, postadress och telefonnummer. 

Vi lagrar även information berörande din hund. Bland annat journalanteckningar från beteendeutredningar och behandlingar hos oss. Hundens namn, ras, kön, ålder, problem, fysiska och psykiska status samt rekommenderade åtgärder, träningsplaner, etc sparas i vårt journalsystem. Detta för att säkerställa din hunds behandling. Vi samlar in dessa handlingar för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. 


Four Sense lagrar dina uppgifter så länge du har någon typ av koppling till Four Sense som kund eller som längst 15 år efter senaste besöket. Det kan vara kopplingar såsom pågående behandling eller utredning, att du själv anmält dig till nyhetsbrevet, gjort en intresseanmälan, kursanmälan och liknande. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera och behandla din hund på bästa sätt samt för att kunna upprätthålla en kontakt med dig som hundägare. 


Bilder där du som person kan identifieras kommer aldrig att publiceras på dig utan ditt samtycke. Även då du samtyckt till en publicerad bild kan du be oss att ta bort eller ändra bilden. Bilder på din hund är inte en personuppgift och kan komma att lagras på vårt instagram/facebook-konto om du givit muntligt samtycke. Vi sparar endast de bilder som vi anser kan komma oss till nytta. Bilder raderas 40 år efter fotodatum eller på begäran. 


Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats, fylla i våra formulär, skicka epost, ringa oss, göra en intresseanmälan eller kursanmälan, boka privatträning, beteendeutredning, behandlingar eller när du anlitar oss för uppdrag.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Four Sense har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas till jennifer@foursense.se


Om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss på Four Sense är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Four Sense kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

Jennifer Haglund - Four Sense

jennifer@foursense.se

070-9633130


© 2022 COPYRIGHT

Allt material på websidan är skyddat enligt lagen om  upphovsrättslagen.